ECOM obté per a les seves entitats federades gairebé 1.440.000 d’euros a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2016

AQUESTA XIFRA REPRESENTA UN INCREMENT D’UN 5% EN LA QUANTIA ACONSEGUIDA EN LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR

En la darrera convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2016, ECOM ha obtingut per a les seves entitats federades un total de 1.437.000€, un 53% de la quantitat sol·licitada en aquesta convocatòria.
Enguany s’ha aconseguit augmentar els projectes finançats respecte a la convocatòria anterior, i com a novetat, s’ha obtingut més finançament pels projectes sol·licitats dins del programa d’inserció sociolaboral i el d’atenció directa de les persones amb discapacitat física. En xifres absolutes, el finançament global ha augmentat en quasi 72.000€ (5%).

ECOM va presentar a aquesta convocatòria de 2016 un total de 59 projectes, dividits en quatre programes.

Al programa 1, el de promoció de l’autonomia personal, adaptació d’habitatges i la integració social de les persones amb discapacitat, s’hi van presentar 25 projectes i han aconseguit finançament els 25. Cal destacar que s’ha concedit finançament per a un nou projecte d’una entitat que per primera vegada rep finançament. Són projectes orientats a oferir assessorament, acompanyament, suport, atenció domiciliària, rehabilitació, ajuda mútua... amb la finalitat de fomentar l’autonomia personal, la vida independent, l’autodeterminació i la inclusió social de les persones amb discapacitat física, moltes d’elles, en situació de dependència.
Al programa 2, el de centres d’atenció diürna, centres residencials i vivendes tutelades o de convivència, s’hi van presentar 10 projectes, dels quals han aconseguit finançament un total de 8, que tenen per objecte millorar centres ja en funcionament o dotar d’equipament de centres que responen a la tipologia que contempla aquest programa (centres d’atenció diürna, centres residencials...).
Al programa 3, el d’atenció nocturna, serveis de respir i suport a les famílies que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat, s’han presentat 14 projectes, i tots han aconseguit finançament.

I, en el darrer programa, el 4, d’inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat física, s’han presentat 10 projectes, i tots han aconseguit finançament. Cal destacar el finançament rebut per 2 projectes nous, d’entitats que han obtingut finançament per primera vegada.

Així doncs, en total, ECOM ha aconseguit en aquesta convocatòria finançament per a 57 projectes dels 59 presentats. D’aquests projectes, 49 són de continuïtat, donat que ja havien obtingut finançament en convocatòries anteriors i, els 8 projectes restants és el primer cop que n’obtenen. Així mateix, aquest any hi ha hagut un augment en la partida de gestió i administració que la Federació ECOM rep per a poder fer front a les despeses de la gestió d’aquesta convocatòria.