ECOM edita una Guia de Sortides Escolars Accessibles

Amb el suport del Departament d’Ensenyament, ECOM ha editat una Guia de Sortides Escolars Accessibles, una eina adreçada al professorat que pretén orientar-lo a l’hora de triar sortides escolars, especialment, en aquells casos en què en el grup hi hagi algun alumne amb discapacitat física i amb dificultats de mobilitat. La guia vol facilitar que els alumnes amb discapacitat física escolaritzats en escola ordinària puguin participar de tota l’activitat escolar, incloses les sortides i colònies, i afavorir així l’escola inclusiva.
La guia, que es pot consultar al web d'ECOM i descarregar en PDF, brinda al professorat un recull de les sortides més habituals que fan les escoles, ja siguin en espais accessibles o no, amb informació detallada sobre les seves característiques perquè, abans d'anar-hi, puguin saber i valorar si la sortida és adequada per a tots els alumnes del seu grup, en funció de les seves característiques.
En ella s'informa d'aspectes com la proximitat de l'aparcament a l'entrada; els accessos; les possibilitats de mobilitat dins l'espai; la presència o no de lavabos accessibles i d'espai per dinar, així com altres particularitats.
A la guia s'inclou també un recull de cases de colònies parcial o totalment accessibles, on es respon a preguntes bàsiques per detallar la qualitat de l'accessibilitat de cada casa, tenint en compte els accessos, l'amplada de portes i passadissos, l'abast de les diverses estances per als nens i nenes amb cadira de rodes, i les possibilitats d'utilització dels espais exteriors i els lavabos.
Aquesta guia ha estat elaborada amb la informació recollida pels monitors que ECOM facilita a les escoles per realitzar el Servei de Monitors de Suport a l'Escola Inclusiva, un servei que, amb el suport del Departament d'Ensenyament, ECOM posa a disposició de les escoles d’ensenyament ordinari on hi ha escolaritzats alumnes amb discapacitat física un monitor de suport al grup per quan realitzen sortides escolars poder facilitar la participació de l’alumne/a amb discapacitat. Després de cada servei, els monitors de suport omplen un informe de valoració de l’accessibilitat de l’espai visitat, que ara ha servit a ECOM per realitzar la guia que us presentem.