Novetats respecte la Targeta Acreditativa de la Discapacitat

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre BSF/43/2012, de 27 de febrer, per la qual es modifiquen alguns aspectes sobre la regulació en la concessió de la targeta acreditativa de la discapacitat establerta per l’Ordre ASC/512/2009.

Les novetats que aporta, bàsicament, aquest nou projecte d’ordre és que la targeta acreditativa adquireix els mateixos efectes que la resolució de reconeixement de grau de discapacitat (coneguda com a certificat de discapacitat); i que es modifica el procediment d’expedició de la targeta.

Fins ara, les persones que volien disposar de la targeta acreditativa de la discapacitat l’havien de demanar explícitament. En canvi, a partir d’ara, es farà l’emissió d’ofici de la corresponent targeta a totes aquelles persones que per primera vegada sol•licitin la valoració de la situació de discapacitat, o bé, a aquelles que hagin vist modificat el seu grau de discapacitat o barem de mobilitat reduïda com a conseqüència d’una revisió.

La targeta acreditativa de la discapacitat és una targeta que permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda, i amb residència habitual a Catalunya, acreditar de forma àgil i pràctica, el seu grau de discapacitat però, en cap cas, substitueix el corresponent reconeixement de grau.