Confederació ECOM Catalunya s'integra a Predif

La Confederació ECOM Catalunya i la Plataforma
Representativa Estatal de Discapacitats Físics (PREDIF) han signat aquest mes de juny a Madrid un preacord per consolidar la unitat d'acció en defensa dels drets de les persones amb greus discapacitats físiques.
L'acord d'intencions entre ambdues entitats culminarà amb la integració de la Confederació ECOM Catalunya a PREDIF.
La incorporació de la Confederació ECOM Catalunya a l'estructura estatal de PREFID generarà un bon exemple de complementarietat en els àmbits d'especialització de cadascuna de les organitzacions. PREDIF tindrà plena
representació a Catalunya en les plataformes on la Confederació ECOM Catalunya tingui presència.
Les dues entitats entenen que l'actual conjuntura econòmica i social requereix l'actuació conjunta de les entitats més representatives del sector de la discapacitat física. Només des de la unitat, el consens i l'esforç col•lectiu és possible plantar cara als desafiaments presents i futurs que amenacen la
qualitat de vida de les persones amb greus discapacitats físiques.
L'objectiu d'aquesta integració és donar resposta a les expectatives i necessitats d'un col•lectiu molt necessitat de serveis sociosanitaris i amb àmplies demandes pendents de ser ateses.
La implantació del copagament farmacèutic, la retallada en les polítiques actives d'ocupació, la retallada en les prestacions ortoprotèsiques, la demora en el reconeixement de drets establerts en el Sistema Nacional d'Atenció a la Dependència i el deute de les administracions amb les organitzacions de la
discapacitat fan imprescindible una resposta unitària i coordinada per part de les entitats que representen les persones amb discapacitats físiques severes.
La integració de la Confederació ECOM Catalunya a PREDIF suposa un fort impuls i enfortiment per a ambdues entitats. ECOM Catalunya és una entitat
històrica d'àmplia representativitat, amb 146 associacions integrades. Té acreditada una àmplia experiència i reconegut prestigi en ocupació, formació,
desenvolupament i gestió de centres i serveis.
PREDIF és una entitat sense ànim de lucre, d'àmbit estatal, que representa i presta serveis a 40.000 persones amb greus discapacitats físiques. Compta
amb una experiència, a través de les seves federacions membres, de més de 30 anys. El seu nucli fonamental està integrat per persones amb lesió medul•lar, representades en la Federació Nacional d'ASPAYM i la Federació COAMIFICOA.