La Taula del Tercer Sector proposa 11 esmenes als pressupostos de la Generalitat

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha presentat un document on analitza els pressupostos 2011 de la Generalitat de Catalunya, i presenta 11 propostes d'esmenes adreçades als grups parlamentaris coincidint amb l’inici del debat dels pressupostos 2011 al Parlament de Catalunya. El document se centra en els programes més socials dels pressupostos, que abasten fins a 6 departaments diferents.

Entre les esmenes presentades n’hi ha referents a l’ajut d’infants a càrrec, dependència moderada, ajuts a persones amb discapacitat, Renda Mínima d’Inserció, ajuts de lloguer, salut mental i addiccions, beques de menjador.... El document també fa un anàlisi exhaustiu del pressupost de Benestar i Família.

La Taula del Tercer Sector lamenta la situació d’endeutament en què es troba la Generalitat com a resultat de la crisi econòmica i de criteris i pràctiques aplicats en el passat, els quals hipotequen el present i el futur de la nostra despesa pública. Alhora, també desaprova la poca sensibilitat mostrada pel Govern de l’Estat per contribuir a pal•liar aquesta situació en negar-se a transferir el fons de competitivitat a Catalunya. La Taula del Tercer Sector expressa el seu desacord en relació a les polítiques de disminució d’impostos dutes a terme pels governs català i espanyol, i reclama un increment impositiu a fi de preservar i desenvolupar l’Estat del Benestar, disminuir les desigualtats creixents, garantir la cohesió social i
atendre les noves necessitats socials.

Durant els pròxims dies, la Taula del Tercer Sector mantindrà diverses reunions amb els grups parlamentaris per tal de presentar-los aquest document i intentar que els grups incorporin aquestes esmenes abans del 20 de juny, últim dia en que els grups parlamentaris podran presentar esmenes a l'articulat.