En proves una targeta intel·ligent per controlar el mal ús de les places d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat

La Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE) està treballant en un targeta ‘intel·ligent’ que serà capaç d’avisar a la Policia Municipal quan detecti que una plaça d’aparcament reservat per a persones amb discapacitat ha estat ocupada per algun conductor sense dificultats de mobilitat.
Per posar en marxa aquest sistema, SICE ha firmat un acord de col·laboració amb la Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid), que serà l’usuari final de la targeta i que farà també tasques de promoció en ajuntaments i altres institucions públiques amb la finalitat que contractin aquest sistema de control.
Aquest sistema de control de places d’aparcament per a persones amb discapacitat consisteix en l’elaboració d’un microxip capaç d’emetre senyals a un receptor situat a una de les senyals d’aparcament reservat.
Si qualsevol altre vehicle sense autorització aparca en el lloc reservat per a persones amb discapacitat, el microxip emet un senyal directament a la Policia Municipal del lloc en qüestió, advertint de la infracció detectada.
FAMMA começarà a provar aquest sistema amb la col·laboració de l’Ajuntament de Pozuelo de Alarcón.
Font: Solidaridad Digital