ECOM trasllada les necessitats del sector de la discapacitat física al president Montilla i a la consellera Capdevila

Els passats dies 30 i 31 de març, representants de la Junta Directiva d’ECOM es van reunir, respectivament, amb el president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla; i amb la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, per posar-los al corrent de les necessitats del col·lectiu de les persones amb discapacitat física. Les tres grans qüestions que es van plantejar en aquesta trobada van ser la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, el reconeixement i suport a les entitats del sector, i la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

Pel que fa a la promoció de l’autonomia personal, ECOM va demanar, tant al president Montilla com a la consellera Capdevila, una aposta clara des del Govern per tal de fer realitat aquesta part de la mal anomenada Llei de la Dependència, que ha quedat totalment oblidada. Com va remarcar ECOM en el seu discurs, la major part dels recursos destinats a desplegar aquesta Llei s’estan destinant a la gent gran i no a la prescripció de serveis i prestacions que afavoreixin la vida independent de les persones amb discapacitat física com l’assistència personal i les ajudes tècniques.

Un altre punt en comú a les dues reunions amb els representants polítics, va ser el reconeixement i suport a les entitats del sector. ECOM va recordar els endarreriments soferts el 2009 en la resolució i el cobrament de les subvencions de les entitats, així com els problemes de tresoreria d’aquestes i les dificultats per aconseguir pòlisses de crèdit donada la situació de crisi econòmica actual. Des de la Generalitat es va informar a ECOM de l’obertura en breu d’una línia de confirming amb sis de les principals entitats bancàries, que ha de permetre avançar el cobrament de les subvencions de forma ràpida i a un baix interès.

La inserció laboral de les persones amb discapacitat va ser el tercer gran tema tractat en aquestes reunions. ECOM es va centrar bàsicament en exposar el moment crític que estan travessant els seus Serveis d’Integració Laboral així com alguns dels que gestionen algunes de les seves entitats membre. Tal com ECOM va explicar el traspàs dels SIL del Departament d’Acció Social i Ciutadania al Departament de Treball han generat una situació de caos. Així mateix, com ja ha expressat en altres ocasions als representants de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball, ECOM va destacar que en aquest traspàs no s’ha contemplat l’atenció de les persones amb discapacitat que, per les seves circumstàncies, requereixen un acompanyament molt més llarg a l’hora d’accedir al mercat laboral. Segons s’ha establert el nou sistema d’inserció laboral, aquestes persones quedarien excloses del circuit d’inserció.

Altres temes que es van tractar amb el president Montilla i la consellera Capdevila van ser: la necessitat de desplegar de forma definitiva el nou model d’atenció diürna; la preocupació del col·lectiu pel que fa a l’accessibilitat, amb una Llei de promoció de l’accessibilitat i un Codi d’accessibilitat que estan caducats i encallats des de fa temps, i en especial la situació del transport públic ordinari, sobretot del ferroviari de RENFE, i el transport porta a porta; i la necessitat de crear un òrgan de participació transversal i la coordinació entre diferents departaments per poder desencallar qüestions com l’atenció a menors amb pluridiscapacitat de 0 a 3 anys.

PEU DE FOTO:
A la fotografia: José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de diferents representants d’ECOM: Maria José Vázquez, presidenta d’ECOM; Josep Giralt, president de la Federació ECOM Lleida, Jaume Marí, president de la Federació ECOM Tarragona, Pere Tubert, president de la Federació ECOM Girona, i Anna Collado, gerent d’ECOM.

Autor de la fotografia: Jordi Bedmar, del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.