Campanya “Sumat” a la IV marxa dpel respecte als drets humans de les persones amb Diversitat Funcional Discapacitat

Des del Foro de Vida Independent volem convidar-lo que ens acompanyi en la IV Marxa i Concert que realitzarem el pròxim 11 de setembre de 2010 a Madrid.

Hem realitzat Marxes per la Visibilitat de les persones amb Diversitat Funcional amb el lema "DRETS HUMANS JA!!!" en els anys 2007, 2008 i 2009 a Madrid i en altres ciutats d'Espanya per reivindicar els drets que ens són reconeguts per Llei i que, tanmateix, són vulnerats a tot el país cada dia.

Per a visualitza la situació que viuen i vivim les persones amb diversitat funcional, és necessari que tots ens unim per reivindicar els nostres drets amb força i convicció. No sol que el col·lectiu afectat es una, sinó que es facin partícips a totes aquelles persones que pensin que efectivament s’està privant les persones amb diversitat funcional de DRETS HUMANS FONAMENTALS: el dret a una vida digna, el dret a l’ocupació, el dret a l’educació, el dret a la lliure elecció sobre la pròpia vida, el dret a la igualtat de condicions per poder obrar des de la igualtat d’oportunitats, el dret, en definitiva, a viure una vida independent i autodeterminada.
Reivindiquem el compliment ple de la Convenció dels Drets Humans de les persones amb diversitat funcional discapacitat. La nostra realitat humana és una qüestió de Drets Humans.

Per a més informació i contactar-hi en les següents direccions:
http:// www.forovidaindepen diente.org/
http:// www.derechoshumanos ya.org/por_ que
foromarcha@gmail.com