EL CERMI critica el Fons d’Atenció a la Dependència de la SEPI per no finançar projectes del tercer sector

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha criticat que el Fons d'Atenció a la Dependència que gestiona la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) no estigui obert a projectes d'entitats del tercer sector no lucratiu, sinó que solament contempli a les empreses mercantils que busquen el benefici econòmic.

La SEPI va obrir el passat 9 de setembre la convocatòria perquè empreses i societats d'atenció a les persones en situació de dependència puguin presentar els seus projectes d'infraestructures i serveis del Sistema d'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (SAAD), amb la finalitat de rebre suport financer a càrrec del Fons de la Dependència aprovat pel govern, i la dotació del qual en 2009 és de 17 milions d'euros.

Aquesta dotació va ser autoritzada pel consell de Ministres el passat 31 de juliol de 2009 a fi de donar suport financer i aportat pel ministeri de Sanitat i Política Social, a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat. La seva gestió ha estat encomanada a la SEPI, que passa a ser una entitat col·laboradora en el desplegament de la Llei de de Autonomia Personal i Dependència.

En un comunicat, el CERMI ha assenyalat que l'exclusió del tercer sector no lucratiu d'aquest fons "entra en conflicte amb la Llei 39/2006, que obliga a les Administracions a prestar una atenció preferent i a afavorir als teixits ciutadans, com el de la discapacitat, que duu anys gestionant serveis i prestacions d'autonomia personal i atenció a la dependència".

El CERMI reclamarà al Govern espanyol que en la regulació del Fons en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2010 s'incorpori expressa i preferencialment a les entitats no lucratives.

Font: Crònica Social