Oberta la convocatòria per demanar ajuts per l’adaptació o l’accessibilitat d’habitatges per a persones amb discapacitat

El Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per aquest any dels ajuts del Programa per a l’adaptació o l’accessibilitat d’habitatges per a persones amb discapacitat. El Departament destinarà enguany a aquest Programa un pressupost de 2.175.000 euros.

L’objectiu d’aquestes ajudes és fomentar les inversions en adaptació o accessibilitat d’habitatges de persones amb discapacitat o mobilitat reduïda i facilitar la seva autonomia personal. La quantia màxima de les ajudes és del 80% del preu mitjà de les obres, tant pel cas de supressió de barreres arquitectòniques com per l’adquisició i instal·lació de plataformes elevadores per a persones amb mobilitat reduïda.

En concret, poden ser actuacions subvencionables:

1. Accés a l’habitatge:

- Construcció de rampes o, en cas que no siguin viables, plataformes elevadores especials per a persones de mobilitat reduïda.
- Modificació de portes d’accés.
- Pavimentació o modificació de pavimentació de l’habitatge per un altre d’antilliscant.
- Modificació de la balconera de sortida exterior.
- Anivellament d’espais.
- Col·locació de passamans.
- Instal·lació d’ascensor, canvi de cabina, portes, etc.
- Modificació d’alçada dels graons.
- Modificació d’elements complementaris com ara manetes de les portes, espiells, claus de pas, etc.

2. Interior de l’habitatge:

- Construcció o modificació de la cambra de bany.
- Construcció o modificació de la cuina.
- Modificació de portes i/o balconeres.
- Modificació de parets divisòries.
- Substitució de paviments.
- Substitució d’elements.
- Col·locació de passamans.
- Petites rampes interiors

Poden accedir a aquestes ajudes les persones amb discapacitat que tinguin reconegut un grau de disminució igual o superior al 33%, superin el barem de mobilitat reduïda i compleixin els requisits de la convocatòria.

Totes les persones que vulguin acollir-se a aquestes ajudes poden presentar la seva sol·licitud fins al 30 de setembre a les diverses dependències del Departament d’Acció Social i Ciutadania al territori.

Font: Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.