La Federació ECOM ha obtingut per a les seves entitats federades més de dos milions d’euros a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF

La Federació ECOM ha obtingut aquest any per a les seves entitats federades, a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF, un total de 2.225.000 €. Aquesta xifra suposa un increment d’un 52% respecte la recaptació aconseguida a la convocatòria del 2008. Una novetat d’aquest any, ha estat que per primer cop la Federació ECOM ha presentat aquesta convocatòria directament al Ministeri de Sanitat i Política Social i no ho ha fet a través de COCEMFE, entitat de la qual va causar baixa ara fa un any.

Concretament, la Federació ECOM va presentar a aquesta convocatòria un total de 42 projectes, dividits en tres programes: el de promoció de l’autonomia personal, adaptació d’habitatges i la integració social de les persones amb discapacitat (que estava dotat de 165.000 € i a través del qual s’han subvencionat 4 projectes d’entitats d’ECOM destinats especialment a l’atenció domiciliària); el de centres d’atenció diürna, residencials i habitatges tutelats (dotat amb 2.045.000 € i a través del qual s’han finançat 10 projectes d’associacions d’ECOM adreçats a la construcció i equipaments de centres); i el de serveis de respir i suport a famílies amb persones amb discapacitat al seu càrrec (dotat amb 15.000 € i a través del qual s’ha subvencionat 1 projecte d’una entitat d’ECOM orientat al suport als afectats d’esclerosi múltiple i les seves famílies).

La presidenta d’ECOM està convençuda que l’alta qualitat dels projectes elaborats per les entitats federades a ECOM ha estat la clau de l’èxit d’aquesta recaptació però també destaca la complicitat que hi hagut per part del Departament d’Acció Social i Ciutadania, de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials així com dels i de les representants polítics catalans al Congrés dels Diputats.