La Xarxa Anadromes ofereix Itineraris d’Inserció Sociolaboral a L’Hospitalet de Llobregat

La Xarxa Anadromes, integrada per diferents entitats entre les que es compten la Fundació ECOM, l’Associació Cultura Tretze, Drecera, InserCoop, Joves per la Igualtat i Solidaritat, i Recollim, ofereix fins a l’octubre de 2013 itineraris d’inserció sociolaboral adreçat a persones aturades i persones amb discapacitat.
L’objectiu d’aquest programa és facilitar la incorporació al mercat de treball d’aquestes persones així com cobrir les seves necessitats idiomàtiques, tecnològiques i d’habilitats personals.
Els serveis prestats contemplen accions d’orientació sociolaboral, formació en tecnologies de la informació i la comunicació, habilitats personals i formació bàsica en idiomes (català, castellà i anglès).
Les persones interessades en participar en aquests itineraris poden adreçar-se a qualsevol de les entitats que conformen la xarxa. Les places són limitades.
Fundació ECOM: tel.: 93 402 60 06
Associació Cultura Tretze: tel. 93 263 71 71
Drecera: tel. 93 447 22 88
InserCoop: tel.: 93 232 41 11
Joves per la Igualtat i Solidaritat: tel.: 93 421 93 10
Recollim: tel.: 93 106 17 28

Aquests itineraris d'inserció sociolaboral estan subvencionats per l'Obra Social La Caixa.