Constituït el Comitè de Suport a la Convenció de l'ONU de discapacitat

Compost per 20 experts qualificats en matèria de drets humans, de diverses instàncies tant públiques com de la societat civil, el Comitè és un òrgan de suport a la tasca del Cermi de supervisar l’aplicació de la Convenció de la Discapacitat a Espanya.

Amb la creació d’aquest Comitè, el Cermi vol comptar amb el semblar, les propostes i les recomanacions de totes aquelles institucions i persones compromeses amb els drets humans, per desplegar en les millors condicions la seva funció d'òrgan de la societat civil encarregat de supervisar l’aplicació de la Convenció al nostre país.

En la reunió d’aquest dilluns es van adoptar els objectius i el pla de treball per a l’any en curs, que se centraran en gran manera en l’elaboració de l'Informe sobre Drets Humans i Discapacitat 2009 i en l’estudi de propostes per a l’ajust de l’ordenació jurídica espanyol als principis, valors i mandats de la Convenció.

Font: Crónica Social