Les entitats socials catalanes consideren insuficient la rebaixa de l’IVA que estudia el Govern central en l’àmbit de la dependència

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, de la qual la Confederació ECOM Catalunya en forma part, considera completament insuficient la rebaixa de l’IVA que està estudiant el Govern central en l’àmbit de la dependència. La Taula agrupa actualment 27 federacions i agrupacions i més de 3.000 entitats socials.

D’acord amb les informacions publicades ahir 22 de març, el Govern espanyol està negociant amb Convergència i Unió (CiU) una rebaixa del 7% al 4% de l’IVA en la prestació de serveis d’ajuda a la família i d’atenció a la dependència.

Des de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social es creu que aquesta rebaixa no soluciona els problemes que pateixen les entitats socials respecte a les empreses mercantils en relació a l’IVA.

Aquesta discriminació és doble. Per una banda, perquè les organitzacions socials no es poden deduir l’IVA, mentre que les empreses mercantils sí que poden. Això suposa que una gran quantitat de recursos que es podrien dirigir a finalitats socials s’acaben destinant a pagar l’IVA. En segon lloc, perquè en la contractació pública es comparen les ofertes sense IVA, i això fa que les organitzacions no lucratives competeixin en desigualtat de condicions respecte a les empreses mercantils, que es poden desgravar aquest impost.

Davant d’aquesta discriminació, des de la Taula del Tercer Sector Social es torna a demanar que es compensi a les entitats no lucratives per l’IVA que han de suportar. Les organitzacions que representa la Taula desenvolupen un rol essencial en la nostra societat, especialment en el context de crisi que estem patint i que afecta més intensament els col·lectius més desfavorits.

Es calcula que l’IVA suportat no deduïble del Tercer Sector Social arriba a 167 milions d’euros a Catalunya i a 600 milions d’euros al conjunt de l’estat. Aquesta situació s’agreujarà amb l’augment de l’IVA de 2 punts previst pel juliol. S’estima que l’IVA suportat no deduïble passarà a ser de 187 milions a Catalunya i 668 milions a l’estat.

Considerem que els autèntics beneficiats de la rebaixa que es planteja seran els Ajuntaments i Comunitats Autònomes, que hauran de pagar menys a les empreses mercantils per la prestació de serveis.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social porta molt de temps demanant a les administracions i als partits que corregeixin la discriminació que pateixen les entitats socials per l’IVA, però sempre la resposta sempre ha estat que es tracta d’un tema molt difícil d’abordar. Ara, aquesta negociació entre el Govern central i CiU demostra que és factible tractar aquesta qüestió i donar solució a aquesta demandes.

La preocupació del sector per aquesta discriminació es va plasmar en una jornada organitzada per la Taula del Tercer Sector el passat 19 de novembre al Caixafòrum, titulada “IVA i entitats no lucratives”. Hi van assistir més de 500 persones i es va posar de relleu la importància que té per a les entitats la compensació per l’IVA que han d’abonar.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una organització de tercer nivell constituïda l’any 2003 per les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. En formen part 27 organitzacions de segon nivell (federacions i agrupacions) que representen més de 3.000 entitats no lucratives que treballen per la inclusió i la cohesió social.

El Tercer Sector Social fa referència a aquelles entitats no governamentals i no lucratives que treballen en el camp social. Actualment, a Catalunya aquest sector inclou 7.500 entitats, representa un 2,8% del PIB, dóna feina a 100.000 persones i presta serveis a 1,7 milions de persones.