Accés de les persones amb discapacitat a la funció pública

Amb l’objectiu de promoure la participació de les persones amb discapacitat en els processos selectius per accedir a la funció pública, el passat 24 de març la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Administració del Departament de Governació i Administracions Públiques van realitzar una sessió informativa. En aquesta sessió es van difondre les eines i els canals d’informació que sobre l’accés a la funció pública es posen a disposició de les persones amb discapacitat. Es poden consultar els materials d’aquesta sessió a: http://www.eapc.cat/documents/2010/10393d.htm

Per a més informació es pot consultar també els següents enllaços:

http://www.gencat.cat/governacio-ap/funciopublica/acces.
http://www.gencat.cat/governacio-ap/funciopublica/politiques_socials/int....