Incidències en el pla de parades dels autobusos de Barcelona

Gràcies al Fons Estatal d’Inversió Local impulsat pel Govern espanyol, l’Ajuntament de Barcelona ha pogut donar una accelerada al pla de parades d’autobús de Barcelona i, segons va informar el consistori barceloní, es preveu que les 2.135 parades de bus amb què compta la ciutat siguin accessibles a finals d’aquest any.
ECOM valora positivament aquest impuls del pla de parades per l’increment d’autonomia que aquestes millores donaran al col·lectiu de persones amb discapacitat física. Tot i així, poc dies després d’engegar-se les actuacions a les parades d’autobús de Barcelona ECOM va detectar que algunes de les marquesines que s’estaven instal·lant no responien als criteris d’accessibilitat definits a l’estudi de parades realizat per l’Ajuntament i consensuat amb els representants del col·lectiu. Segons afirma, Maria José Vázquez, presidenta d’ECOM, ‘aquestes marquesines no contemplen els criteris definits a la Llei d’Accessibilitat, desplegats al Codi d’Accessibilitat i legitimats de nou amb l’aprovació del Reial Decret de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de persones amb discapacitat en el transport, que dóna desplegament a la LIONDAU’. ‘I el problema no és que es vulneri el marc legislatiu vigent sinó que el més important és que algunes de les marquesines que s’estan instal·lant impedeixen que les persones amb discapacitat puguin desplaçar-se de forma autònoma per la ciutat’, afegeix.
Detectades aquestes incidències, ECOM ràpidament va contactar amb les autoritats municipals per tal de demanar l’aturada de la instal·lació d’aquest model de marquesines que no respon als criteris d’accessibilitat que marca la llei, així com la retirada de les que ja havien estat instal·lades. El consistori barceloní ha confirmat a ECOM que, de moment, no s’instal·laran més marquesines.
D’altra banda, hi ha una altra qüestió que amoïna a ECOM i és que les actuacions que ha previst l’Ajuntament de Barcelona a les parades d’autobús estan centrades bàsicament en moure algun arbre, fanal o gual o, si es requereix, en canviar lleugerament una parada de lloc però, com explica Vázquez, ‘enlloc parla de la instal·lació de plataformes a les parades per tal d’evitar que els cotxes hi puguin aparcar i dificultar l’obertura de les plataformes dels autobusos perquè les persones amb discapacitat puguin baixar autònomament sense problemes’. ‘Sense això, el pla de parades de Barcelona seguirà estan incomplet’, precisa.
Actualment, el 100% de la flota d’autobusos de Barcelona compta amb plataforma baixa i, per tant, són accessibles.