El COCARMI considera intolerable la reforma de la Llei de la Dependència, un despropòsit que cal corregir

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), del qual forma part la Confederació ECOM Catalunya, lamenta profundament la recent reforma de la Llei de la Promoció de l’Autonomia i Atenció a la Dependència presentada pel govern de Mariano Rajoy i que, un cop més, perjudica els sectors més vulnerables de la societat, les persones dependents, col•lectiu que necessita una especial protecció. “Es tracta d’una reforma del tot intolerable, un despropòsit que cal corregir si no volem que augmenti el clima de malestar i el percentatge de població en risc d’exclusió social”, ha assenyalat el president del COCARMI, Francesc Pérez.
Per al COCARMI, el que en el seu moment es va presentar, com a quarta ‘pota’ de l’Estat de Benestar, després de sanitat, educació i pensions, s’està desmantellant, desmuntant ara peça a peça, sota l’excusa de la crisi, “quan estem convençuts que les dotacions per a aquest sector es podrien haver respectat a canvi de reduir despeses en altres partides que no afecten directament el benestar i la qualitat de vida de les persones”, afegeix Pérez. El nou escenari d’ajuts a la dependència, molt més restrictiu que el vigent fins ara, no farà més que agreujar la ja delicada situació econòmica de milers de persones i les seves famílies, condemnant moltes d’elles a la precarietat i a la pobresa. Per tot això, el COCARMI vol fer una crida a les administracions perquè siguin conscients dels efectes que el nou marc pot tenir, rectifiquin i dotin als sectors més fràgils de la societat, amb criteris d’equitat i justícia social, dels recursos i les eines per poder viure amb dignitat.
Com se sap, la reforma ha estat especialment dura. Entre altres coses, redueix de sis a tres el nivells de dependència, deixant fora del sistema una part dels beneficiaris. Alhora, redueix fins als 4.800 euros anuals el límit per quedar fora del copagament (fins ara estaven excloses les persones amb una renda inferior als 17.000 euros). A més, el col•lectiu de discapacitat entrarà en el sistema de copagament, quan fins ara estava exempt. D’altra banda, el govern deixarà de cotitzar pels cuidadors no professionals (es calcula que unes 178.300 persones, majoritàriament dones), es rebaixa un 15 per cent, com a mínim, la prestació econòmica als cuidadors i s’amplia a dos anys (ara sis mesos) el termini de l’administració per tramitar l’expedient i concedir l’ajut sense generar retroactivitat.

QUI ÉS EL COCARMI?
El COCARMI està integrat per nou federacions i associacions que donen veu a 540.000 persones amb discapacitat física, intel•lectual, sensorial i persones amb malaltia mental (www.cocarmi.cat). A Catalunya, el total de persones amb discapacitat representa al voltant del nou per cent de la població.
Membres del COCARMI:
COCEMFE Catalunya, Confederació ECOM Catalunya, DINCAT, FESOCA, ACAPPS, FECAFAMM, FEPCCAT, Down Catalunya i ONCE Catalunya.