Fundació Universia adjudicarà tres beques de doctorat a persones amb discapacitat

La Fundació Universia adjudicarà tres beques per a la formació de doctorat de persones amb discapacitat amb l'objectiu de fomentar l'assoliment del màxim grau acadèmic d'aquestes persones així com la seva integració en equips de formació i investigació.
La Convocatòria de Beques per a la formació de Doctors amb discapacitat repartirà tres beques per import de 5.000 euros anuals que podran renovar per un període màxim de tres anys a persones amb un grau de discapacitat superior al 33 per cent que acreditin que han estat acceptades en un programa oficial de doctorat.
El termini de sol•licitud de les beques recollides per la fundació finalitzarà el proper 31 d'octubre. Un comitè format per membres de la Fundació Universia i per un representant designat pel CERMI decidirà l'adjudicació de les ajudes, que es publicarà abans del 30 de novembre a la pàgina web de la fundació.