La Confederació ECOM Catalunya recolza la campanya per incentivar a marcar la casella de fins d’interès social en la declaració de la renda

Un any més, el Departament d’Acció Social i Ciutadania i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, de la qual forma part la Confederació ECOM Catalunya, han impulsat la campanya per incentivar els i les contribuents a marcar la casella “altres fins d’interès social” en la declaració de la renda. La iniciativa l’han presentat aquest matí la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, el president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, Carles Barba.

La campanya recorda el dret de la ciutadania a decidir i es durà a terme a través de la tramesa de 100.000 tríptics informatius, l’elaboració de 5.000 cartells i la web de la Taula del Tercer Sector www.tercersector.cat. La iniciativa també permetrà aclarir els possibles dubtes que tingui el ciutadà a l’hora de marcar la casella per a fins socials.

LA IMPORTÀNCIA DE DESTINAR EL 0,7% PER A FINS D’INTERÈS SOCIAL
Com se sap, en la declaració de la renda, els ciutadans poden destinar un 0,7% dels seus impostos a programes socials gestionats per les ONG, marcant la casella d’altres finalitats socials. L’any passat, es van recaptar per aquest concepte 245 milions d’euros al conjunt de l’Estat.

La campanya del 0,7% de l’IRPF sensibilitza la ciutadania de la importància de destinar aquest percentatge a fins d’interès social ja que permet que moltes ONG catalanes puguin finançar diverses actuacions en benefici de la comunitat. Enguany, a més, el context de crisi global afecta principalment als col·lectius més desfavorits de la població.

CATALUNYA, LA COMUNITAT MÉS SOLIDÀRIA
Històricament, Catalunya ha estat la comunitat on un major percentatge de declarants marquen l’opció ‘altres fins d’interès social’. Ho fa el 57% dels contribuents, 12 punts per sobre de la mitjana estatal. També la comunitat amb un texit associatiu més ampli i que ha presentat un major nombre de projectes.

A Catalunya, l’any passat 341 entitats catalanes van presentar 754 projectes del quals se’n van aprovar 506. En total l’import que es va destinar a finançar aquestes actuacions va ser de 17.029.667 euros. Enguany, les entitats i el Govern esperen que arribin molts més recursos a Catalunya atès l’increment de recaptació que es va produir l’any passat al passar del 0,52% al 0,7%.

LES ENTITATS CATALANES PODRAN PRESENTAR ELS SEUS PROJECTES
La campanya també té per objectiu aclarir que finalment, totes les entitats que actuen a Catalunya, incloses les d’àmbit local i estrictament català, podran presentar els seus projectes a la convocatòria d’enguany, després de l’acord a que van arribar els partits polítics al Congrés dels Diputats.

Ara l’esforç del Departament d’acció Social i Ciutadania i de la Taula del Tercer Sector se centra en aconseguir avançar en la territorialització de les ajudes i un increment important dels recursos que arriben a les ONG de Catalunya.

ELS DUBTES MÉS COMUNS QUE RESOL LA CAMPANYA
A través de la campanya també es volen aclarir els possibles dubtes que tingui el ciutadà a l’hora de marcar o no la casella 0,7% “fins socials”. Aquests són els més comuns:

- Per què cal marcar la casella “altres fins d’interès social”?
Perquè és un dret. En marcar la casella “altres fins d’interès social” es declara la solidaritat a assignar el 0,7% dels impostos del declarant per a realitzar programes per als col·lectius més necessitats.

- Cal decantar-se necessàriament per una de les dues caselles? La de l’”Església Catòlica” o la d’”Altres fins d’interès social”?
No. Des de l’any 2000, els contribuents poden optar per tres opcions: assignar el 0,7% només a les ONG; assignar el 0,7 només a l’Església; o escollir les dues opcions a la vegada, amb la qual cosa se’ls assigna l’1,40% dels impostos del contribuent

- A què es destinen els diners resultants de marcar la casella “Altres fins d’interès social”?
A finançar projectes socials per als col·lectius desfavorits de l’entorn més proper, però també a programes de cooperació internacional, a través d’organitzacions no governamentals (ONG).

- Marcar la casella suposa un cost econòmic per al contribuent?
No. L’elecció de qualsevol de les opcions d’assignació o deixar la casella en blanc, no te cap cost econòmic, i, per tant, la quantitat a ingressar o a retornar no quedarà en cap cas modificada.

- Què passa si no es marca cap casella, es a dir, si es deixen en blanc?
Que l’assignació tributària del contribuent (0,70% o 1,40%, segons si deixa en blanc una o les dues caselles) s’imputarà directament als pressupostos generals de l’Estat.