Presentació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) per a Centres Especials de Treball

La Subdirecció General de Polítiques laborals per a la Diversitat, depenent del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, organitza el proper 20 d’octubre una nova sessió, adreçada als Centres Especials de Treball (CET), per tal d’informar-los sobre què és el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) i dels avantatges que comporta inscriure’s-hi.
Un dels objectius prioritaris de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball del Departament de Treball és impulsar mesures de foment adreçades als Centres Especials de Treball. Una d’aquesta mesures prevista per aquest any és potenciar la contractació de Centres Especials de Treball per part de les Administracions Públiques, i una de les possibles vies per aconseguir-ho passa per establir la coordinació entre el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) i el Registre de Centres Especials de Treball.
Aquesta sessió informativa tindrà lloc, el dia 20 d’octubre, de 10 a 12 h., a Gran Via de les Corts Catalanes, 639, planta baixa. Les persones interessades en assistir-hi cal que confirmin la seva assistència enviant un correu electrònic a angarciag@gencat.cat, indicant el nom de l’entitat i el nom de la persona que assistirà. És recomanable que assisteixi la persona responsable que porti la gestió de l’empresa.

Programa:

1. Presentació

2. Què és el RELI?

- Referència breu al marc normatiu de la contractació pública i principis d’actuació administrativa
- Què es el RELI: concepte, característiques, funcions i finalitats
- Contingut del RELI: informació a introduir i documents a aportar
- Novetats del RELI: què aporta a les empreses i a les administracions públiques? Com es presenten les empreses inscrites al RELI als procediments de licitació?

2. Com s’accedeix i com funciona l’aplicació del RELI per a les empreses

- Que necessita una empresa per accedir al RELI?
- Com funciona l’aplicació del RELI per les empreses?
- Mòdul pràctic d’actualització i inscripció
- Consulta de dades

3. Col.laboració entre el REI, Registre de CET i el RELI

4. Torn obert de paraules