La Federació ECOM suma dues noves entitats

La Federació ECOM ha incorporat recentment dues noves entitats federades, la Fundació Privada Ictus Malaltia Vascular (amb seu a Barcelona) i l’Associació Grup Integrador de Minusvàldis de Mataró i Maresme (AGIMM), amb les quals ja suma 184 entitats repartides per tot el territori estatal, però amb una major concentració a Catalunya.

La Fundació Privada Ictus Malaltia Vascular és una fundació privada sense ànim de lucre, que té la voluntat de complementarietat de les actuacions que ja es produeixen des de la xarxa sanitària pública, fent especial èmfasi en el coneixement i la prevenció de la malaltia, en el suport i la informació als pacients que l’han patida i estimulant-ne la recerca. Es tracta d’una entitat impulsora i dinamitzadora de la lluita contra l’Ictus, per mitjà de la col·laboració amb totes aquelles entitats i associacions públiques o privades preocupades per la malaltia.

L’Associació Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i Maresme (AGIMM) és una entitat de recent creació a Mataró. L’entitat vetlla per a que les persones amb discapacitat física puguin viure en funció dels drets adquirits i regulats a nivell legislatiu i tinguin accés a una plena integració social amb el màxim d’autonomia i de qualitat de vida.

Algunes de les activitats que aquesta entitat s’ha proposat dur a terme són: vetllar per oferir a tots els seus socis orientació i informació d’interès, realitzar tasques de formació, promoure activitats esportives i de rehabilitació, promoure campanyes de sensibilització i col·laborar amb totes les entitats i organismes de la comarca.