Paradores Nacionales ha publicat un manual d’accessibilitat per a tot el sector turístic

Paradores de Turismo ha publicat el ‘Manual de accesibilidad universal para hoteles’, una publicació feta en col·laboració amb el Real Patronato sobre Discapacidad, que recopil·la tots els requisits d’accessibilitat que s’han de tenir en compte per crear una nova instal·lació hotelera o remodelar-ne una d’existent. El manual s’està distribuïnt gratuïtament a tot el sector turístic espanyol i es pot descarregar també en format digital a la secció corporativa de la pàgina web de Paradores www.parador.es

El manual s’ha estructura prenent com a base l’itinerari dels clients en un establiment hoteler. Per a la seva realització s’ha tingut en compte el marc de la legislació vigent en aquesta matèria i s’ha enriquit amb la incorporació de bones pràctiques, de manera que permeti adequar les instal·lacions hoteleres des de la perspectiva de l’accessibilitat universal.