La Comissió de Discapacitat del Congrès passa a ser Permanent

La Comissió No Permanent per a les Polítiques Integrals de la Discapacitat passa a ser Permanent en aquesta nova legislatura. Així ho han aprovat avui els grups parlamentaris en el Ple del Congrès.

El Grup Parlamentari Popular en el Congrès ha estat qui va sol·licitar a mitjans d'abril la conversió a permanent d'aquesta comissió amb l'objectiu d'abordar els problemes que afecten els més de 3,5 milions de persones que tenen una discapacitat a Espanya.

La Comissió No Permanent per a les Polítiques Integrals de la Discapacitat va celebrar la legislatura anterior un total de 34 comparecències relacionades amb la discapacitat i va presentar 55 proposicions no de llei en la mateixa línia.