Neix Finan3, cooperativa de serveis financers del Tercer Sector Social

Aquest mes de juny ha obert Finan3, una cooperativa de serveis financers del Tercer Sector Social, que ofereix un servei gratuït d'acompanyament financer, i també avalarà crèdits dels bancs a entitats socials. Aquesta cooperativa ha estat impulsada per la Taula del Tercer Sector, a què pertany la Confederació ECOM Catalunya, que també ha participat en el procés de concepció d’aquesta iniciativa.

Una de les primeres solucions que es posa a disposició del conjunt del Tercer Sector Social català és el Servei d’Acompanyament Financer, per ajudar a millorar la seva gestió econòmica i financera, guanyar solidesa financera i créixer. En funció de les necessitats de cada entitat social en l’àmbit financer es poden triar entre les dues modalitats següents:

SERVEI BÀSIC: Servei gratuït per a entitats socials en risc de continuïtat o que afronten dificultats en la seva gestió econòmica-financera. Finan’3 oferirà orientació i acompanyament professional per redreçar la gestió econòmica i ajudar a millorar la relació amb les entitats financeres, acompanyant a l’entitat social en tot el procés per renovar o millorar les línies de crèdit.

SERVEI PLUS: Servei a preus avantatjosos per a entitats socials financerament estables que busquen millorar o ampliar la seva activitat. Finan’3 ofereix un acompanyament altament especialitzat per incrementar la vostra eficiència i solidesa financera i desenvolupar nous projectes

Finan3, que compta amb un nucli inicial de 18 entitats sòcies (entre les quals es compta la Confederació ECOM Catalunya, que forma part del Consell Rector), ja ha arribat a acords de col•laboració amb entitats de banca ètica o social i les principals administracions públiques del país, per impulsar la seva activitat: el Servei d’Acompanyament Financer, i un Fons Solidari del Tercer Sector Social de Catalunya, que permetrà avalar les peticions de crèdit de les entitats que no comptin amb prou garanties. Per aconseguir-ho, de moment compta amb acords de col.laboració amb la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació la Caixa; i amb les entitats financeres Microbank, Triodos Bank, Coop57, FIARE, Caixa d’Enginyers i Oinarri SGR. Així mateix ha assolit acords amb un primer grup de tres consultores especialitzades en l’assessorament al Tercer Sector Social que col.laboraran en els serveis d’acompanyament financers: Suport Associatiu, Tandem Social i Coopdemà.