Publicada una nova versió 1.0 del SITPLUS, un aplicació informàtica que ofereix activitats lúdic-terapèutiques per a persones amb pluridiscapacitat

Gràcies a dues subvencions concedides per la Fundació puntCAT i Caixa Tarragona (TuAjudes 2010) a l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC) de Tarragona, el projecte SITPLUS ha fet un gran salt cap endavant proporcionant un nou conjunt de característiques.

El SITPLUS és un framework de programari lliure (GNU GPL) el principal objectiu del qual és oferir activitats lúdic-terapèutiques per a persones amb pluridiscapacitat. Ofereix noves formes d'interacció basades en visió artificial, veu i altres perifèrics per a produir un resultat en forma d'imatge i so. Inspirat en les aplicacions de causa-efecte, SITPLUS proporciona una eina per a la interacció contínua i a distància, accessible a la majoria de les persones amb discapacitats cognitives, físiques i sensorials.

Podeu trobar més informació i descarregar-vos el SITPLUS a:
http://sitplus.appctarragona.org

NOVES CARACTERÍSTIQUES DEL SITPLUS

Les noves característiques que s’han incorporat al SITPLUS gràcies al nou suport econòmic que ha rebut són les següents:

- Nou motor gràfic que es pot adaptar amb dissenys personalitzats (la versió actual inclou diversos bancs d'imatges i activitats).
- Suport per comandament Wii Remote.
- Redisseny de l'aplicació perquè sigui més modular, versàtil i personalitzable.
- Compatible amb GNU/Linux i Windows.

Algunes d’aquestes noves característiques les podeu veure en el següent vídeo, on també estan descrit els objectius del projecte:

http://www.youtube.com/watch?v=xzGjKCikqvY

ORÍGENS DEL PROJECTE

SITPLUS va néixer com a projecte d'investigació a l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC) de Tarragona en col•laboració amb CREA Sistemes Informàtics i altres. SITPLUS és fruit de gairebé tres anys de recerca, desenvolupament i intervenció directa amb persones amb paràlisi cerebral de l'APPC en el context del projecte SATI.

Inspirada en les aplicacions de causa-efecte, SITPLUS proporciona una eina d'interacció contínua, a distància i assequible a la majoria de persones amb pluridiscapacitat. Va ser concebuda en l'APPC a finals de 2007 per intentar donar una resposta al grup de persones que degut a les seves limitacions motrius, cognitives i fins i tot sensorials no podien fer ús d’altres eines d'ús més comú. Les sessions experimentals, dutes a terme en el laboratori que l'APPC ha dedicat en exclusiva a aquest projecte, revelen que aquesta eina no només és útil per a moltes persones amb afectacions moderades i severes, sinó que, a més, resulta molt motivadora per als usuaris amb afectacions més lleus.

Tot i que SITPLUS se centra en les persones amb paràlisi cerebral, creiem que també pot beneficiar altres persones amb discapacitats cognitives. D'altra banda, també pot ser útil com una plataforma per a la investigació en jocs i música i art interactius. De fet, SITPLUS es concep com un marc d'aplicació on es poden desenvolupar diverses activitats. La idea d'aquest model és permetre la reutilització dels components per a proporcionar diferents escenaris interactius mantenint simple seu desenvolupament i ús.