El CERMI demana ser present a la comissió de seguiment del barem de discapacitat

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha exigit al Ministeri de Sanitat i Política Social que modifiqui la norma que regula la Comissió Estatal per al Seguiment de la Valoració del Grau de Discapacitat, a fi de donar presència en aquest òrgan a la discapacitat organitzada.
Segons afirma el CERMI ‘no hi ha justificació perquè el teixit associatiu de la discapacitat estigui absent d’aquesta comissió, que no pot limitar-se a una composició merament oficial’.
Aquesta situació és contrària al que estableixen la Llei 51/2003 d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i la Convenció de la ONU, que obliguen a que les organitzacions de persones amb discapacitat siguin presents i participin a tots els òrgans de les Administracions en què es tractin qüestions que els afecten.
Per això, el CERMI reclama al Ministeri de Sanitat i Política Social que solucioni aquests incompliments legals amb la modificació urgent de la norma que regula la Comissió Estatal.
També reclama que es substitueixi l’expressió ‘minusvalia’ per la de discapacitat, en compliment del que estableix la Llei 39/2006, que obliga les Administracions a utilitzar sempre els termes ‘discapacitat’ i ‘persones amb discapacitat’.
Font: Servimedia.