Programa de Beques de la Fundació ONCE

La Fundació ONCE obre "l'oportunitat al talent" a través d'un programa de BEQUES, amb l'objectiu de promoure una formació d'excel · lència, la mobilitat transnacional i l'especialització dels estudiants amb discapacitat en àrees d'especial ocupabilitat. D'altra banda es pretén aprofitar tot el potencial del seu talent i impulsar la carrera acadèmica i investigadora dels universitaris amb discapacitat, fomentant així la seva inclusió laboral en ocupacions altament qualificats. Podran sol · licitar les beques i ajudes previstes en el programa, tots els / les estudiants i titulats / des universitaris / es que tinguin nacionalitat espanyola ..... i una discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33% i que reuneixin les condicions establertes en les bases de la Convocatòria. Una gran oportunitat que obren portes a molts estudiants, que de no ser per aquestes beques no podrien complementar les seves formacions.
En el projecte i en la comissió d'avaluació ha participat i participaran la CRUE i el CERMI