El Defensor del Poble denuncia els problemes d’aplicació que està generant la Llei d’Autonomia Personal

El Defensor del Poble, Enrique Múgica, va presentar al Congrés el passat 16 de setembre l’informe anual d’activitats 2007, que recull les investigacions realitzades d’ofici sobre l’aplicació de la Llei de l’Autonomia Personal que posen en evidència les moltes dificultats que està generant la implementació d’aquesta normativa i el notable nombre de queixes que s’estan registrant respecte aquesta qüestió. Aquestes fan referència a problemes diversos: l'acumulació de demandes de prestacions, les dificultats de coordinació dels recursos sanitaris i socials, l'escassedat de places residencials i de mòduls d'ajuda a domicili, o la manca de personal avaluador, entre altres.

Segons aquest informe, Madrid és la comunitat que ha presentat més queixes al Defensor del Poble, un total de 4.800, seguida de Catalunya que en va presentar 2.200. La majoria d’aquestes queixes provenen de col•lectius dependents, com la gent gran o les persones amb discapacitat, i gran part d’elles, recauen en matèries com els serveis de sanitat i política social. Múgica demana a les diverses administracions competents una actitud “diligent i cooperadora” en l’aplicació de la Llei d’Autonomia Personal per tal que s’apliqui la normativa correctament, ja que governs com el de Madrid no ho fan.