Barcelona acull el V Congrés d' Atenció Sanitària al Pacient Crònic

Els propers dies 11, 12 i 13 d’abril més de 1.200 professionals sanitaris participaran en el V Congrés d’Atenció Sanitària al Pacient Crònic, que tindrà lloc a Barcelona, al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). Aquest acte està organitzat per la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) i el Departament de Salut.

El lema del Congrés és “De la enfermedad a la persona” i té la intenció de posar de manifest el canvi d’estratègia en l’abordatge de la cronicitat. Actualment, estem en un context econòmic que exigeix nous models organitzatius, més eficients i amb un impacte més gran en resultats en salut i utilització de serveis i cost; i és per això que cal redissenyar el model assistencial per mantenir l’eficiència de les prestacions i donar resposta al fenomen poblacional de la cronicitat, amb èmfasi especial en la prevenció.

Per la seva incidència en la població i per la taxa de morbiditat que comporta, la cronicitat és un dels problemes prioritaris en matèria de salut. Per això el Departament de Salut i el Departament de Benestar Social i Família van crear el Programa per a la prevenció i l’atenció a la cronicitat (PPAC), que ha de facilitar el treball coordinat dels vessants de salut i social en l’abordatge de la cronicitat.