L’anunci d’una llei catalana de l'autonomia personal

EL CONSELLER CLERIES PREVEU PRESENTAR L'AVANTPROJECTE DE LLEI A PRINCIPIS DEL 2013
El Govern ja està treballant en la futura llei catalana de l’autonomia personal, segons va anunciar el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, en la Comissió de Benestar, Família i Immigració celebrada dimarts 19 de juny al Parlament.
Segons va recordar el conseller, ja des de l’inici de la legislatura un objectiu del Govern era “impulsar una llei en clau catalana que significaria un canvi de paradigma”. I va afegir: “volem parlar d’autonomia personal i no de dependència”.
La intenció, segons Cleries, és atendre de forma més singular, especialitzada i diferenciada les dependències per envelliment, per discapacitat o per malalties mentals. “Cal impulsar diferents processos d’integració i atenció per a cada persona i, per tant, la llei no pot ser entesa com un sol bloc”, ha dit.

Cleries ha recordat la competència exclusiva en l’àmbit de les polítiques socials de Catalunya, i per tant, per gestionar el contingut de la llei. El paper de l’Estat “haurà de ser només econòmic”, va afirmar el conseller, que va apuntar, a més, que l’aportació econòmica estatal “tampoc hauria de ser idèntica per a totes les CCAA com fins ara, perquè el cost del servei és ben diferent”.
Alguns dels elements més importants que tracta el document sobre el qual està treballant el Departament, va explicar Cleries, són “els serveis socials, l’àmbit sociosanitari i d’altres relacionades amb àmbits com l’accessibilitat, l’educació i l’habitatge”.
Els principis rectors del model en el qual es basarà la nova llei, segons Cleries, seran “la coresponsabilitat entre Govern, persona i família; la prevenció; l’atenció integral centrada en la persona; la coordinació i la cooperació sociosanitària; la innovació i l’optimització dels recursos i la sostenibilitat”.
Pel que fa als aspectes organitzatius, l’elaboració de la Llei es basarà en tres òrgans: un comitè directiu –de nivell polític-, un comitè d’experts i una secretaria tècnica -que donarà el suport tècnic amb la preparació dels materials, elaboració dels documents i coordinació de totes les accions dels comitès-.
La voluntat de Cleries és “presentar l’avantprojecte de llei a principis de 2013”, va afirmar el conseller, que va destacar també que “l’elaboració d’una llei d’aquestes característiques no té precedent en cap altre territori de l’Estat i suposa un gran repte”.