Ordinadors gratuïts per a persones amb discapacitat, fins el 15 de juliol

Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% tenen temps fins el 15 de juliol, de presentar les seves sol•licituds per optar a un dels ordinadors que la Fundació Bip Bip, a través de la seva iniciativa Equíp@te, ofereix gratuïtament a aquest col•lectiu.

Equíp@te és una convocatòria de cessió d'equips informàtics de la Fundació Bip Bip amb el recolzament de la Direcció General per al Desenvolupament de la Societat de la Informació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç que té com a finalitat potenciar les Noves Tecnologies en els domicilis del col•lectiu de persones amb discapacitat. L’objectiu d’aquesta iniciativa és posar a l’abast d’aquestes persones les oportunitats i canvis que les noves tecnologies poden aportar per aconseguir la integració social i una millora en la qualitat de vida.

El programa Equíp@te comenta amb la captació d’excedents d’equips informàtics que generen les empreses. A aquests equips, Pentium II o superior, se’ls realitza una exhaustiva posada a punt de hardware i software legal donat per Microsoft (programa Refurbishing), Sun Microsystems (programa Ofimática Solidaria) o software lliure segons les sol•licituds de les pròpies persones beneficiàries, perquè quedin llestos per navegar per Internet. Posteriorment, aquests equips es cediesen de manera gratuïta a persones amb discapacitat. A més de la cessió i instal•lació dels equips, es duu a terme un seguiment individual a càrrec de voluntaris sobre el seu ús, que serveix de referència sobre el correcte desenvolupament del projecte i futures iniciatives.

Les sol•licituds d’equips s’han de fer a través d’una entitat dedicada a la integració social, foment i promoció de l’autonomia personal, estar legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent, no tenir ànim de lucre i disposar d’estructura i voluntariat capacitat suficient per garantir l’acompliment dels objectius d’Equíp@te.