FECETC organitza un seminari sobre l’Estratègia d’Inserció Laboral

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) organitza el XXII seminari amb el nom “Balanç de l’estratègia d’inserció Laboral de les Persones amb Discapacitat 2008-2010”, el dia 16 de febrer, a les 9:15 h, en la seu de FECETC al c/ Pere Vergés 1, planta 6 de la Sala Catalunya (Hotel d’Entitats La Pau) de Barcelona.

En aquest seminari s’analitzarà les modificacions introduïdes per a l’any 2010 en el Programa de Foment de l’Ocupació per la Llei 27/2009, de 30 de desembre.

El programa del seminari és el següent:

9:15 h Recepció dels assistents

9:30 h Presentació del XXII i XXIII Seminari a càrrec del President de la FECETC, Sr. Rafael Ruano i Palou.

10:00 h Primera ponència, a càrrec de Sr. Jorge Pérez Pérez, Subinspector d’Ocupació i Seguretat Social i Professor de Dret del Treball i Seguretat Social a la UAB
“Anàlisi de les modificacions introduïdes per a l’any 2010 en el Programa de Foment de l’Ocupació per la Llei 27/2009, de 30 de desembre, i llur incidència en les bonificacions de les quotes de Seguretat Social dels Centres Especials de Treball i en les situacions derivades de les extincions de contractes de treball en aquests Centres i en les empreses en general”

11:00 h Coffee-break

11:30 h Segona ponència, a càrrec de Sra. Núria Pàmies Martorell, Cap de Servei de Programes per la Diversitat
“Balanç de l’estratègia d’Inserció Laboral de les Persones amb Discapacitat 2008-2010”.

12:30-13:00 h Col·loqui

En aquest seminari col·labora la Generalitat de Catalunya, concretament el departament de Treball i el departament d’Acció Social i Ciutadania.