ECOM rep 20 ordinadors cedits pel Programa UPC Reutilitza

ECOM ha recollit aquest matí els 20 ordinadors que la Universitat Politècnica de Catalunya ens ha cedit a través del Programa UPC Reutilitza. Aquest equipament informàtic serà utilitzat per renovar el material que hagi quedat obsolet i contribuirà a millorar l’eficiència de l’equip tècnic d’ECOM.
El Programa UPC Reutilitza és una iniciativa de la UPC que té per objectiu la reutilització dels equips i recursos informàtics que es renoven a la universitat. Estudiants i voluntaris revisen i posen a punt els equips que després es posen a disposició d'entitats d'interès social i de programes solidaris.
D’aquesta manera, gràcies a aquest programa, equips i ordinadors que estaven destinats a convertir-se en residus electrònics, esdevenen recursos valuosos per a les entitats i projectes socials que ho sol·liciten.