8 de juny, vaga del sector públic català

Els sindicats CCOO i UGT han convocat el proper 8 de juny jornada de vaga del sector públic en tot l’àmbit territorial de Catalunya per mostrar el seu desacord amb les mesures anunciades per la Govern per rehuir el dèficit públic.

Aquesta convocatòria va adreçada a tots els treballadors/es (funcionaris i laborals9 de les administracions públiques i als treballadors/es de les empreses privades que s’indiquen a continuación:
- Administració de la Generalitat de Catalunya.
- Administració Local.
- Administració General de l’Estat a Catalunya.
- Empreses privades que col•laboren amb l’Administració realitzant la gestió indirecta d’un servei públic.
- Qualsevol tipus d’entitat, organisme, empres o ens, ja sigui de carácter públic o privat, a qui el Govern decideixi aplicar la reducción a les retribucions dels treballadors/es al seu servei, ja singuen funcionaris, laborals o vinculats per qualsevol tipus de Vincle.