‘Avaluació i intervenció en necessitats educatives especials’, jornada a càrrec del COPC

La Secció de Psicologia de l'Educació del Col•legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) organitza el proper dissabte 24 de novembre, a la Sala d’Actes del COPC (c/ Rocafort, 129, de Barcelona), les Primeres Jornades d’Avaluació i Intervenció en Necessitats Educatives Específiques (NEE), que volen representar un punt de partida per arribar a una actualització en definició, valoració diagnòstica i intervenció en els principals trastorns que afecten a l'aprenentatge dels escolars.

Degut a l'actual i lògica preocupació per aconseguir una millora de la qualitat de l'ensenyament i de lluitar contra el fracàs escolar, aquesta jornada vol avançar en la urgent necessitat de millorar en l'atenció a la diversitat i en l'abordatge de l'alumne amb NEE en l'àmbit educatiu com un dels elements primordials d'aquesta lluita. Per això, a la jornada es reuniran algunes de les persones més representatives de tots els àmbits -públics i privats- a fi de conèixer les principals i més actualitzades línies tant de detecció com de valoració psicopedagògica i d'intervenció i bones pràctiques que es plantegen des de l'Administració, els Equips d'Assessorament Psicopedagògic, els equips d'Orientació de les escoles, els Serveis Especialitzats dels Hospitals i els qui treballen des de la vessant clínica privada, amb la finalitat de donar eines pràctiques per fer el millor abordatge possible en l'àmbit de l'escola i de la intervenció clínica, que faciliti, ajudi i millori la tasca dels professionals que treballen amb els infants.
PROGRAMA
9.30-10.00: Inscripcions i entrega de material
10.00-10.30: Inauguració de la Jornada: Josep Vilajoana, Degà del COPC
10.30-11.30: Conferència: «Visió general dels Trastorns dels Aprenentatges». Anna López, UTAE Sant Joan de Déu.
11.30-12.00: Pausa Cafè
12.00-14.00: Taula rodona sobre trastorns dels aprenentatges, en especial TDAH i dislèxies:
Moderadora: Carme Civit, vocal de la Junta de la Secció de Psicologia de l'Educació del COPC
Eulàlia Bassedas, Psicòloga EAP Nou Barris. Parlarà de com fan la valoració psicopedagògica i la intervenció en TDAH i dislèxies des de la visió d'un EAP.
Margarita Minguell. Psicòloga i psicopedagoga de l'equip d'Orientació de l'Escola Sadako i de la Institució Montserrat. Parlarà de com fan la detecció i intervenció en les escoles amb aquests nens.
Milagros Valera, pedagoga i logopeda del Gabinet Psicopedagògic MENTOR: Intervenció en l'àmbit clínic.

16.00-17.00: Conferència: «Visió general dels Trastorns de l'Espectre Autista (TEA)»
Marta Maristany, UETD (Unitat Especialista Trastorns del Desenvolupament) Sant Joan de Déu.
17.00-17.30: Pausa
17.30-19.30: Taula rodona sobre Trastorns de l'Espectre Autista (TEA):
Moderador: Leopold Carreras, vocal de la Junta de la Secció de Psicologia de l'Educació del COPC
Nina Goicoechea, psicòloga i logopeda de l'Escola CEIR El Niu. Parlarà de bones pràctiques sobre escolaritat compartida i escola inclusiva.
Elena Alonso Alins. Psicòloga. Assessora psicopedagògica EAP B.12, Sta. Coloma de Gramenet. Parlarà de com fan la valoració psicopedagògica i la intervenció en TEA des dels EAPs.
Joaquim Serrabona, psicòleg i psicomotricista: Intervenció en l'àmbit clínic.
19.30-20.00: Cloenda Jornada: Andrés González, President Secció Psicologia de l'Educació del COPC
La inscripció per aquesta jornada es pot formalitzar a través del web del COPC.