La sol·licitud per valorar el grau de discapacitat es pot tramitar per Internet

Les persones amb discapacitat poden sol·licitar la valoració o la revisió del grau de discapacitat directament per Internet des del passat dimarts 17 de desembre. El tràmit es pot fer a través de formularis electrònics sempre que es disposi prèviament d’un certificat digital vàlid, que identifica l’usuari i li permet fer les gestions amb la mateixa validesa legal que l’escrita a mà.

UN REQUISIT PER A OPTAR A DIFERENTS PRESTACIONS
Les persones amb un 33% de discapacitat o superior,obtindran la targeta que acredita la seva discapacitat i que els permetrà beneficiar-se d’accions assistencials i de diferents prestacions ja existents, com la reducció de l’IVA en la matriculació de vehicles o la desgravació de la quantia establerta a l’efecte de la declaració de la renda.

A més, la targeta acreditativa de la discapacitat permetrà obtenir avantatges en l’àmbit de la mobilitat, la cultura, l’esport, la salut, l’oci i el lleure, gràcies a la col•laboració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar Social i Família amb diferents empreses i institucions.

QUI POT FER LA SOL·LICITUD?
> Les persones que pateixen una malaltia permanent que poden derivar en alguna discapacitat.
> Les persones que tenen alguna discapacitat, seqüela d’una malaltia física, psíquica i/o sensorial i necessitin saber el grau de discapacitat
> Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa.
> Les persones que tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir d’incapacitat permanent per al servei o inutilitat.