Alguns museus de titularitat nacional donen accés gratuït a les persones amb discapacitat

Les persones amb discapacitat podran accedir de forma gratuïta a diferents museus de titularitat nacional, així com el seu acompanyant, sempre i quan la seva presència sigui indispensable per a la visita. L’únic requisit per beneficiar-se d’aquesta mesura és presentar el certificat de discapacitat.

Així ho recull l’ordre ministerial cul/174/2009, de 29 de gener, per la qual es regula la visita pública als museus de titularitat nacional adscrits i gestionats pel Ministeri de Cultura i l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.

Entre els centres que oferiran aquest accés gratuït es troben el Museu d’Art Romà de Mèrida; els museus Nacional d’Arts Decoratives i l’Arqueològic, de Madrid; la Casa Museu de Cervantes, de Valladolid; el Museu del Greco, de Toledo; el Museu Nacional d’Arqueologia Subaquàtica, de Cartagena;el Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts Suntuàries, de València; i el Museu Nacional i Centre d’Investigacions d’Altamira, de Santillana del Mar, entre altres.

L’ordre ministerial contempla també que s’aplicarà una reducció del 50% sobre el preu de l’entrada als museus a les persones que realitzin tasques de voluntariat cultural, mitjançant la presentació de l’acreditació corresponent.

Font: Solidaridad Digital