Creix un 19% la contractació de persones amb discapacitat

En el primer trimestre de 2010 s'han realitzat 13.971 contractes de treball amb persones amb discapacitat, un 19,09% més que en el mateix període de l'any 2009 (en el qual es van fer 11.731 contractes), segons dades de l'Observatori Estatal de la Discapacitat i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

No obstant això, el major augment s'ha concentrat en la contractació eventual (44,21%) i en la contractació per obra i servei (34,51%). L'augment de les diferents modalitats de contractació indefinida sol ha estat del 9,47%.

D'aquesta forma, la taxa de contractes indefinits ha caigut al 22,90% dels contractes realitzats. En el mateix periode de l'any 2009, el percentatge va ser del 31,24%.

Segons el moviment associatiu de la discapacitat, ja que en la contractació de durada determinada, en la qual es concentra l'increment, és més freqüent la rotació i que es realitzin diversos contractes sobre un mateix individu que poden ser fins i tot de curta durada, és probable que l'impacte sigui menor sobre l'estimació del nombre de treballadors amb ocupació.

El 59,85% dels contractes realitzats de gener a març 2010 ho ha estat en un centre especial d'ocupació|ús (8.361). En el mateix període de l'any 2009, la participació dels esmentats centres va ser menor, del 52,94% (6.210 contractes).

El 62,18% dels contractes indefinits es van fer a homes i el 37,82% a dones. En el tram d'edat d'entre 25 i 44 anys s'acumula el 52,78% d'aquests contractes. Gairebé la meitat dels contractes es van efectuar en quatre comunitats autònomes (Catalunya, Madrid, Andalusia i Comunitat Valenciana). Un de cada tres contractes ha estat realitzat a temps parcial.

Per la seva part, el 64,41% dels contractes temporals es van fer a homes i el 35,59% a dones. En el tram d'edat d'entre 25 i 44 anys s'acumula el 60,17% d'aquests contractes. Gairebé el 60% dels contractes es van efectuar en quatre comunitats autònomes (Catalunya, Madrid, Andalusia i Comunitat Valenciana). Un de cada tres contractes ha estat realitzat a temps parcial.

Respecte als contractes en centres especials d'ocupació, els realitzats en el primer trimestre de 2010 han estat 8.361, un 34,64% més que els 6.210 realitzats en el mateix període de l'any anterior. El 8,79% dels contractes realitzats entre gener i març de 2010 ho han estat per temps indefinit.

En el mateix període de l'any 2009, el percentatge va ser similar, del 10,48%. Gairebé el 60% dels contractes realitzats el mes de març es van fer en quatre comunitats. Sol dues d'elles, Andalusia (21,40%) i Catalunya (12,16%), acumulen un terç de les contractacions.

Per al moviment associatiu de la discapacitat, han augmentat els contractes amb persones amb discapacitat, sobretot els de durada determinada i els realitzats per centres especials d'ocupació, el que testifica que els esmentats centres estan sostenint l'ocupació de les persones amb discapacitat, sotmès a "importants tensions" com a conseqüència de l'"important procés de destrucció d'ocupació en l'economia espanyola".

Font: Servimedia