Serveis mínims dictats per la Generalitat per al dia 29 de març, d'interès per a persones amb discapacitat

Davant de la convocatòria de vaga general per al proper dijous, 29 de març, la Generalitat ha dictat l’ordre de serveis mínims dels sectors de competencia seva a Catalunya amb més incidència per a la població. Tot seguit fem un recull d’aquells serveis que poden tenir més incidència en la vida de les persones amb discapacitat. Podeu consultar el llistat complet a l’enllaç que trobareu en aquesta página.

En relació amb el transport de viatgers urbà i interurbà, el servei de transport per a persones amb discapacitat tindrà el servei habitual.
El Transport de Rodalies operat per Renfe Operadora, Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, Transport de Barcelona SA, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i resta de transports de viatgers urbans i interurbans i Tram: entre 6:30 i 9:30 hores, i de 17:00 a 21:00 hores, oferiran un terç del servei.

En relació amb les empreses que realitzen funcions d’assistència i serveis socials, es garantirà la prestació dels serveis urgents, necessaris i inajornables per part de l’Ajuda a domicili.
Les residències de persones amb discapacitat (igual que les residències per a la gent gran) tindran el servei habitual en règim de festiu.
Els centres d’atenció especial, residències, pisos-llar només tindran el personal necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu.
Els centres de dia funcionaran normalment en el servei de restauració i al 50% en la resta de serveis.