El Govern promourà reformes normatives per ajustar-se a la Convenció Internacional sobre Drets de les Persones amb Discapacitat

El Consell de ministres va aprovar el passat 5 de desembre, a proposta de la ministra d’Educació, Política Social i Esport, Mercedes Cabrera, una declaració institucional sobre la Convenció Internacional sobre Drets de les Persones amb Discapacitat, en què es compromet a promoure ‘les reformes normatives necessàries perquè l’ordenament jurídic espanyol s’ajusti ‘plenament’ a aquest nou marc jurídic internacional.

‘Coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat –explica la declaració-, el Consell de Ministres, com encarnació del Poder Executiu, desitja deixar constància de la seva adhesió als principis, valors i manaments de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat’.

De la mateixa manera, el Govern va manifestar la seva voluntat de reforçar les polítiques d’inclusió dirigides a les persones amb discapacitat i a les seves famílies, a fi de ‘generar condicions efectives d’igualtat, no discriminació i accessibilitat universal en tota classe d’entorns, productes i serveis’. Va mostrar també la seva disposició al diàleg i a la participació amb el teixit associatiu espanyol de la discapacitat, al qual va afirmar que és ‘un dels més dinàmics i vigorosos d’Europa’.

Font: Europa Press