La Federació ECOM compta amb tres noves entitats adherides

Tant les federacions territorials d'ECOM com la federació estatal han aprovat donar d'alta, com membres de ple dret, a tres noves entitats. Us les presentem a continuació:

. BLAUGRANES EN CADIRA DE RODES I AMB PROBLEMES DE MOBILITAT. Aquesta entitat vol posar de manifest la problemàtica de les persones amb mobilitat reduïda que decideixen accedir a les instal·lacions del Camp Nou, tant per assistir a un partit del FCB com a qualsevol altre acte que tingui lloc en aquestes instal·lacions.

. FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR FAMÍLIA I SOCIETAT. El treball ordinari de la Fundació es centra en la provisió de serveis de tutela per a persones amb qualsevol tipus de discapacitat, en l’àmbit de la comarca del Vallès Occidental. Dediquen molts esforços a l’atenció, suport i assessorament de les famílies.

. ASSOCIACIÓ D’AJUT ALS MALALTS D'ALZHEIMER I AFECTATS (AMA). El seu objectiu principal és orientar i donar suport a les famílies afectades. Va néixer al maig de 1995 per iniciativa d’un grup de familiars. Des de l’ aleshores s’han anat organitzant xerrades i cursos formatius per a cuidadors i familiars. Al 2001 es va inaugurar el servei de centre d’estimulació cognitiva, on s’ofereix estimulació cognitiva, tallers ocupacionals i altres serveis com fisioteràpia, teràpies alternatives i grups de suport.

Actualment, ECOM compta amb 176 entitats federades.