El Govern aprova el Pla de suport al Tercer Sector Social 2008-2010, que consolida la tasca de les entitats que presten serveis socials

El Govern ha aprovat avui el Pla de suport al Tercer Sector Social per al període 2008-2010, una de les demandes històriques del sector. Aquest és un pla pioner que vol ajudar les entitats que presten serveis socials a consolidar i professionalitzar la seva estructura per fer front amb garanties als nous reptes sorgits amb l’aprovació de lleis com la de Serveis Socials i la de la Dependència.

Segons la consellera, les actuacions derivades d’aquest Pla estan encaminades a “millorar el finançament i donar estabilitat al sector”, especialment de cara als nou reptes d’atenció que suposen el desplegament de la Llei de serveis socials i la Llei de la dependència. La demanda creixent d’aquests serveis fa d’aquest sector un dels jaciments d’ocupació més importants dels propers anys amb unes previsions de creixement segons les quals “el 2015 necessitarem 50.000 persones més en aquest àmbit laboral i en el tercer sector social”, ha avançat Capdevila.

La principal eina per donar estabilitat al sector és canviar el sistema de finançament de les entitats, “passar de la subvenció anual a la concertació”. Segons ha explicat Capdevila, “el Pla pretén la consolidació del sistema de finançament per reduir la temporalitat dels treballadors, millorar la capacitat de gestió de totes les entitats i millorar la capacitació de recursos humans. Si assolim aquests objectius, assolim un objectiu que és el que tots busquem: la millora de la qualitat dels serveis”.

Per la consellera d’Acció Social i Ciutadania, “aquest Pla repercutirà en la capacitat inversora de les entitats del tercer sector social per poder competir davant les noves demandes d’equipaments i de serveis que des de l’administració pública els requerirem”.

Aquest any el Govern haurà destinat un total de 800 milions d’euros al Tercer Sector, un àmbit que integra més de 6.300 associacions, fundacions i cooperatives d’iniciativa social, que dóna feina a més de 52.000 persones, i que disposa de més de 155.000 voluntaris. Cal recordar que aquest és un sector que atén un milió de persones i gestiona un pressupost anual superior als 900 milions d’euros.

El Govern confia que el Pla ajudi a estimular la contractació de personal en un sector amb un gran potencial de creixement. El Departament d’Acció Social i Ciutadania calcula que els serveis socials hauran generat l’any 2015 uns 53.000 nous llocs de treball.

Font: Departament d'Acció Social i Ciutadania