Excepció per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda en episodis ambientals

Tal com vam demanar des d'ECOM al Consell de la Mobilitat de l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), els vehicles de persones amb mobilitat reduïda (PMR) no estan afectats per les restriccions en episodis de contaminació ambiental.

Un episodi de contaminació atmosfèrica és una circumstància en la qual els nivells de contaminants atmosfèrics superen els valors límit recomanats per la Unió Europea (UE) i esdevenen nocius per la salut. Concretament, quan els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) superen els 200 µg/m³ horaris en més d’una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Segons l’històric de dades, a l’àrea metropolitana de Barcelona es pot produir fins a 3 vegades l’any.

Quan la Generalitat de Catalunya, que és qui en té les competències, declara “Episodi ambiental de contaminació”, l’AMB, d’acord amb els municipis metropolitans, posa en marxa el seu protocol d’actuacions, que contempla un seguit d’accions: des de campanyes informatives, fins al reforç del transport públic i l’aplicació de restriccions de circulació als vehicles més contaminants.

Així doncs, aquest hivern, en cas d’episodi de contaminació declarat per la Generalitat de Catalunya, operatius de la Guardia Urbana dels municipis inclosos a la Zona de Baixes Emissions de Rondes de Barcelona faran el control de les restriccions dels vehicles contaminants. Queda explicitat que els vehicles de PMR estan exempts de les restriccions i cas de que siguin aturats per la Guardia Urbana només caldrà que s’identifiquin com a tals; i per tant, portar la targeta d’aparcament i la targeta acreditativa de la discapacitat.

En un futur, quan comenci el control tecnològic (fonamentalment amb càmeres), els diferents municipis arbitraran les mesures per tenir aquests vehicles identificats. En el seu moment, es farà la comunicació dels procediments necessaris per materialitzar aquest registre. El web http://www.canvidhabits.com/ca/ recollirà tota la informació.

Tot i amb això, des d’ECOM reivindiquem que és clau seguir treballant per un transport públic accessible i de qualitat a tot el territori per promoure també una mobilitat més sostenible i una millor qualitat de l'aire: és una qüestió de salut pública que ens afecta a tothom.