Acord sobre el nou Centre de Recursos per a l’Autonomia Personal, la Prevenció de la Dependència i la Vida Independent a Lleida

Les entitats federades a ECOM AREMI, Fundació Esclerosi Múltiple i ASPID, i Creu Roja de Lleida signen un conveni per posar en marxa conjuntament el servei

És el primer cop que diferents entitats socials estableixen a Lleida un conveni per impulsar una acció en favor de la vida independent de les persones amb discapacitat física. La iniciativa va sorgir en el si de diverses entitats de la Federació ECOM, i de moment Lleida ha estat l’única demarcació catalana en la qual s’ha concretat un projecte conjunt d’aquestes característiques.

Mercè Batlle, presidenta de l’associació AREMI; Mariano Gomà, president de l’Assemblea Provincial de Creu Roja Lleida; Rosa Maria Estrany, presidenta de la Fundació Esclerosi Múltiple, i Montse Bertran, presidenta de l’associació ASPID, han firmat l’acord -amb vigència d’un any prorrogable- per a posar en marxa el Centre de Recursos per a l’Autonomia Personal, la Prevenció de la Dependència i la Vida Independent (CRAPVI).

Es tracta d’un servei destinat a facilitar la integració social del col•lectiu de persones en situació de discapacitat, dependència o necessitat de suport. L’objectiu bàsic del Centre de Recursos és centralitzar i atansar a l’usuari els recursos, suports i assistències de tot tipus que poden contribuir eficaçment a que els membres del col•lectiu puguin assolir el màxim grau d’autonomia i d’independència personal, així com incrementar la seva participació en tots els àmbits de la societat.

Les entitats participants preveuen atendre, amb el conjunt de tots els serveis integrats en el CRAPVI, un total de 530 persones amb discapacitat o dependència física durant el 2012. També és previst fer 15 accions de formació adreçades a professionals de l’àmbit sociosanitari de les terres de Lleida, perquè coneguin el funcionament del Centre de Recursos i prenguin consciència de que “les persones amb discapacitat també tenen dret a la vida independent i a l’autonomia”. Igualment, es farà una campanya general de sensibilització i difusió dels serveis del centre.

La presidenta d’ASPID, Montse Bertran, ha destacat el caràcter capdavanter de la iniciativa, “resultat de la voluntat conjunta de les quatre entitats de fer que la dependència sigui en realitat autonomia i dret a decidir”. Un altre objectiu és també optimitzar recursos. Bertran ha explicat que el CRAPVI posa a disposició dels usuaris “una àmplia cartera de serveis que ja funcionen i d’altres de nous que es posaran en marxa més endavant”.
ASPID coordinarà i impulsarà les diverses accions contemplades dins del Centre de Recursos: d’informació, assessorament i orientació sobre recursos, de suport entre iguals, d’assessorament i formació sobre vida independent, d’impuls d’accions de sensibilització social.
La Creu Roja, de la seva banda, aporta el Banc d'Ajudes Tècniques per a persones grans i dependents; mentre que la Fundació Esclerosi Múltiple i l’Hospital de Dia Miquel Martí i Pol ofereixen la prestació de serveis de rehabilitació funcional amb assistència interdisciplinària.
L’associació AREMI, finalment, ofereix, a través del Centre per a l’Autonomia Personal Sirius-Aremi, informació i assessorament tècnic, qualificat i actualitzat sobre tecnologies i productes de suport i adaptacions per a l’accessibilitat a l’entorn.

La creació del CRAPVI ha estat possible gràcies al suport econòmic -per mitjà de l’assignació tributària de l’IRPF- del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.