ECOM suma 3 noves entitats

ECOM, en concret la Federació ECOM Barcelona, ha incorporat recentment tres noves entitats: l’Associació per la sensibilització envers la discapacitat-Nou Barris, ASENDI NB; l’Associació Catalana d’Afectats de Cistitis Intersticial (ACACI); i l’Agrupació per al Disseny Social, Accessible, Universal i Sostenible (ADISAUS).

ASENDI NB és una entitat dedicada a la sensibilització de la societat en general en temes de discapacitat, que actua al barri barceloní de Nou Barris. Realitzen tallers sobre tasques quotidianes utilitzant les adaptacions necessàries per a cada tipus de discapacitat, organitzen xerrades en centres sobre les diferents barreres arquitectòniques i ajuden als seus socis en tràmits administratius determinats. A més, disposen d’un banc de material ortopèdic gratuït (a través de donacions i préstecs.

ACACI és una associació d’àmbit estatal, amb seu a Barcelona, que aglutina persones afectades de Cistopatia Intersticial, també anomenada Síndrome de Bufeta Dolorosa. Aquesta patologia es caracteritza per una inflamació crònica de la bufeta que va acompanyada de dolor vesical quan la bufeta es va omplint, freqüència i urgència miccional elevada (cada 10/15 minuts, tant de dia com de nit) i dolor en la zona pèlvica. Alguns dels seus objectius són: oferir suport a aquelles persones afectades per la malaltia i a les seves famílies; divulgar la malaltia a través dels mitjans de comunicació amb l'objectiu de donar-la a conèixer; i assessorar als malalts sobre a quins especialistes poden acudir per a així evitar un diagnòstic tardà de la malaltia.

ADISAUS és una associació jove, d’àmbit estatal i amb seu a Barcelona, formada per persones que, indistintament de la seva professió, condició o disciplina comparteixen principis comuns vers la promoció i aplicació dels conceptes de disseny universal, accessibilitat i sostenibilitat, així com l'ús de la creativitat, les arts i la cultura en foment de millores socials. En formen part persones amb i sense discapacitat.