La Fundació ECOM signa el Pacte Local d’Entitats Socials per a la Inclusió Sociolaboral de L’Hospitalet de Llobregat

La Fundació ECOM (representada pel Servei d’Integració de L’H) ha signat aquest migdia amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i onze entitats socials més d’aquesta localitat, el Pacte Local d’Entitats Socials per a la Inclusió Sociolaboral de L’Hospitalet de Llobregat, un pla cofinançat pel Fons Social Europeu a través del Ministeri d’Administracions Públiques. L’objectiu d’aquest pacte és fomentar el treball en xarxa entre totes les entitats que treballen a la localitat per a la inserció laboral de col·lectius amb risc d’exclusió i dissenyar, crear i executar itineraris d’inserció adaptats als col·lectius més fràgils: persones amb discapacitat, immigrants, persones majors de 45 anys, joves provinents del fracàs escolar, etc.

Les entitats signatàries d’aquest pacte són: la Fundació ECOM, la Fundació Privada Innovació per l’Acció Social, la Fundació Privada Catalana AKWABA, l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de L’Hospitalet, l’Associació Maloka (Projecte Mujeres P’alante), l’Associació Cultura Tretze, l’Associació de Veïns de Collblanc-la Torrassa, el Centre de Reinserció Social Recollim, JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat), Drecera (SCCL), Insercoop (SCL) i FSG (Fundació del Secretariat Gitano).

La signatura d’aquest pacte s’ha materialitzat aquest migdia amb la presència de l’alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, el tinent d’alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica, Alfons Bonals, la tinenta d’alcalde de Benestar Social, Dolors Hernández, i un representant de cadascuna de les entitats signats. Per part de la Fundació ECOM ha assistit la gerent d’ECOM, Anna Collado.

PACTE LOCAL D’ENTITATS SOCIALS PER A LA INCLUSIÓ SOCIOLABORAL
El Pacte Local d’Entitats Socials per a la Inclusió Sociolaboral és una de les dues línies d’actuació que inclou el projecte Anadromes. L’altra té a veure amb el desenvolupament d’itineraris d’inserció laboral en l’àmbit del sector sociosanitari.

Amb l’aplicació de les tasques establertes en el Pacte és pretén influir decisivament en un servei de qualitat d’atenció als col·lectius amb més risc d’exclusió, a través de l’elaboració d’estudis, protocols i metodologies per a la inserció adaptats a cadascun dels sectors..

Per assolir els objectius plantejats les accions que s’hauran d’implementar són les següents:
- Facilitar l’accés a l’ocupació a les persones desafavorides mitjançant la formació professionalitzada i les pràctiques laborals.
- Detectar les necessitats competencials, formatives i de recursos existents al mercat laboral de col·lectius en risc d’exclusió social.
- Dissenyar i establir mesures que afavoreixin les xarxes d’intercanvi de coneixements i que promoguin el desenvolupament integral de territoris socialment responsables.
- Enfortir la diversitat cultural.
- Modernitzar els sistemes d’informació i orientació professional, aportant noves metodologies als agents d’informació i orientació professional que realitzen el treball d’atenció al públic en diferents serveis d’ocupació de la ciutat.