IV Trobada de Voluntariat d'ECOM

El divendres 17 de novembre va tenir lloc la IV Trobada anual de Voluntariat d'ECOM, en la qual van assistir 20 persones que han participat en les activitats organitzades al llarg de l’any 2017.

Abans del sopar es va aprofitar la trobada per fer retorn de les dades de l’any 2017 i es va informar l’equip de voluntariat que s’ha arribat a sensibilitzar 1.210 persones a traves de 5 activitats; s’han realitzat 7 formacions per a personal voluntari i s’han enviat 6 circulars informatives adreçades particularment als voluntaris i les voluntàries d’ECOM. A més, també van dur-se a terme dinàmiques de grup en les quals, entre d’altres, van treballar-se els valors.

Agraïm molt a totes les persones que us heu implicat i participeu com a voluntàries en la sensibilització que realitza ECOM en diversos esdeveniments. És un plaer comptar amb vosaltres!!!