La Fundació ECOM signa un conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili i Repsol per a la inserció laboral de persones amb discapacitat

Aquest matí, al Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, la Fundació ECOM, representada per la seva gerent Anna Collado, la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb el seu rector Francesc Xavier Grau com a representant, i Repsol S.A., amb Joan Pedrerol, el director del complex industrial al front, han signat un conveni de col·laboració per treballar conjuntament per la integració laboral de les persones amb discapacitat i molt especialment d’aquelles persones amb discapacitat que estan cursant o han cursat estudis universitaris a la URV.
Amb la signatura d’aquest conveni la Universitat Rovira i Virgili es compromet a informar els seus estudiants amb discapacitat dels serveis que presta la Fundació ECOM i REPSOL ho fa a acollir a la seva empresa estudiants amb discapacitat en pràctiques així com a informar a la URV i la Fundació ECOM dels processos de selecció que la seva empresa obri per cobrir llocs de treball amb qualificació universitària i destinats a treballadors/es amb discapacitat.
El conveni signat aquest matí té inicialment una durada d’un any, prorrogable automàticament per períodes anyals.