El Govern modifica el barem de valoració de dependència perquè sigui homogeni entre comunitats

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat, 11 de febrer, un decret que modifica el Barem de Valoració de la situació de dependència i l'Escala de Valoració específica per a menors de tres anys, "per garantir una avaluació homogènia entre les comunitats autònomes".

El barem, recorda l'Executiu, determina els criteris objectius per a la valoració del grau d'autonomia de les persones i les modificacions introduïdes en aquest decret no implicaran l'augment o disminució del nombre de beneficiaris.

La norma tampoc farà que les persones valorades amb el barem anterior hagin de passar una segona avaluació, sinó que es mantindran amb la que ja tenen, de "plena validesa".
El nou barem s'aplicarà a les persones a les quals es valori després de la seva entrada en vigor (un any més tard de la seva publicació), encara que la sol licitud de la valoració s'ha produït amb anterioritat. També s'aplicarà a les revisions de valoració que es realitzen a partir d'aquesta data.
A més, en el text aprovat divendres es confirma el criteri establert per a les persones que tinguin reconeguda la pensió de gran invalidesa "i es millora el règim de homologacions per als que tinguin reconeguda la necessitat d'assistència de tercera persona, reconeixent el grau i nivell de dependència que resulti més favorable ", diu el Govern.

MENORS DE TRES ANYS
L'avaluació dels menors de tres anys es fa mitjançant l'Escala de Valoració específica per a ells, que no té caràcter permanent ja que s'estableixen revisions d'ofici periòdiques als 6, 12, 18, 24 i 30 mesos.

L'escala valora la situació de dependència d'infants fins a tres anys, comparant la seva situació amb el funcionament esperat en altres petits de la mateixa edat.

Font: Crónica Social