Seminari autonòmic sobre Igualtat de tracte i no discriminació entre els actors socials

El proper 16 de setembre, la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Govern espanyol i la Direcció General per la Immigració de la Generalitat de Catalunya organitzaran el Seminari Autonòmic sobre Igualtat de tracte i no discriminació, que pretén fomentar el debat públic sobre la igualtat de tracte i la no discriminació entre els actors socials. Aquest acte, que tindrà lloc a la sala d’actes de la Direcció General de Joventut (c/ Calàbria, 147, Barcelona), es duu a terme en el marc del projecte TODOIMÁS: Fòrum 2011 per a la Igualtat de tracte i la no discriminació, que es realitza amb el recolzament del programa comunitari PROGRESS 2010-2011.
En el marc d’aquest projecte, es duran a terme una sèrie de seminaris de caràcter autonòmic que donaran continuïtat al Seminari inaugural, celebrat el passat mes de març a Madrid. En aquest context s’emmarca el pròxim seminari que tindrà lloc a Barcelona el proper dia 16.

Durant el seminari, es duran a terme sessions de treball per promoure la reflexió participativa sobre la situació de les polítiques d’igualtat de tracte i no discriminació a nivell estatal i autonòmic i es presentaran experiències pràctiques d’abordatge de les diferents causes de discriminació, que estan duent a terme tant actors del sector públic com del tercer sector. La finalitat d’aquest seminari és identificar les iniciatives, polítiques, estratègies, etc. que han promogut la igualtat a nivell autonòmic i que podrien transferir-se a d’altres àmbits territorials.

Aquest seminari està orientat fonamentalment a la participació de personal directiu de l’Administració, responsables polítics i càrrecs intermitjos dels diferents departaments (serveis socials, ocupació, educació, habitatge, justícia, forces de seguritat, etc.); professionals de les administracions públiques que operen, preferentment, a nivell local en departaments de polítiques relacionades amb la igualtat de tracte; professionals i directius/es d’ONG i societat civil en general, que actuen amb els distints grups de població que sofreixen discriminació; i altres actors socials i persones claus com: professionals de la justícia, sindicats, mitjans de comunicació, departaments d’universitats, etc.
Les inscripcions per a aquest acte són obertes fins el 12 de setembre a través de la següent adreça seminari.catalunya@cidalia.es.